Mango Mania

Hướng dẫn

Giúp quái vật xanh ăn xoài của mình! Chạm vào màn hình để làm cho con quái vật nhảy lên. Coi chừng gai và đừng rơi ra!

Giúp con quái vật xanh ăn xoài! Bấm để làm cho con quái vật nhảy. Coi chừng gai và đừng rơi ra! Thu thập viên kim cương để mở cửa, nhưng đừng đi qua mà không có cả 3 quả xoài!

4.2 Rating Star
12,164
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giúp quái vật xanh ăn xoài của mình! Chạm vào màn hình để làm cho con quái vật nhảy lên. Coi chừng gai và đừng rơi ra!

Giúp con quái vật xanh ăn xoài! Bấm để làm cho con quái vật nhảy. Coi chừng gai và đừng rơi ra! Thu thập viên kim cương để mở cửa, nhưng đừng đi qua mà không có cả 3 quả xoài!

4.2 Rating Star
12,164
Phiếu bầu