Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Matchkey

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,146 Phiếu bầu)
Release :
Oct 19, 2021

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để di chuyển và đẩy các khối. Xếp ba chìa khóa cùng màu để mở ổ khóa có màu đó. Tiếp tục đẩy và khớp để mở đường dẫn đến cổng thông tin.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xếp 3 khối có biểu tượng mũi tên bốn hướng. Điều này sẽ làm cho tất cả các khóa mũi tên di chuyển theo hướng mà chúng đang chỉ.

Nếu gặp khó khăn, bạn có thể sử dụng các nút trên màn hình để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của mình hoặc bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và đẩy các khối. Xếp ba chìa khóa cùng màu để mở ổ khóa có màu đó. Tiếp tục đẩy và khớp để mở đường dẫn đến cổng thông tin.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xếp 3 khối có biểu tượng mũi tên bốn hướng. Điều này sẽ làm cho tất cả các khóa mũi tên di chuyển theo hướng mà chúng đang chỉ.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc nhấn R để bắt đầu lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,146 Phiếu bầu)
Release :
Oct 19, 2021

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để di chuyển và đẩy các khối. Xếp ba chìa khóa cùng màu để mở ổ khóa có màu đó. Tiếp tục đẩy và khớp để mở đường dẫn đến cổng thông tin.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xếp 3 khối có biểu tượng mũi tên bốn hướng. Điều này sẽ làm cho tất cả các khóa mũi tên di chuyển theo hướng mà chúng đang chỉ.

Nếu gặp khó khăn, bạn có thể sử dụng các nút trên màn hình để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của mình hoặc bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và đẩy các khối. Xếp ba chìa khóa cùng màu để mở ổ khóa có màu đó. Tiếp tục đẩy và khớp để mở đường dẫn đến cổng thông tin.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xếp 3 khối có biểu tượng mũi tên bốn hướng. Điều này sẽ làm cho tất cả các khóa mũi tên di chuyển theo hướng mà chúng đang chỉ.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc nhấn R để bắt đầu lại.

3.8 Rating Star
2,146
Phiếu bầu