Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Math Duck

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(26,489 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Giải phóng:
Oct 14, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên ở bên trái để di chuyển và nhấn vào nút mũi tên ở bên phải để nhảy. Nhìn vào phương trình ở góc trên bên trái trước khi di chuyển. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có mười giây để tìm số còn thiếu cho mỗi phương trình!

Khi bạn hiểu đúng phương trình, bạn có thể lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Hãy chắc chắn rằng bạn không chạy vào những kẻ thù gai nhọn!

GỢI Ý: Khi bạn có nhiều phương trình, bạn phải lấy các số để giải phương trình trên cùng và sau đó thực hiện theo cách của bạn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhìn vào phương trình ở góc trên bên trái trước khi di chuyển. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có mười giây để tìm số còn thiếu cho mỗi phương trình!

Khi bạn hiểu đúng phương trình, bạn có thể lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Hãy chắc chắn rằng bạn không chạy vào những kẻ thù gai nhọn!

GỢI Ý: Khi bạn có nhiều phương trình, bạn phải lấy các số để giải phương trình trên cùng và sau đó thực hiện theo cách của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(26,489 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Giải phóng:
Oct 14, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên ở bên trái để di chuyển và nhấn vào nút mũi tên ở bên phải để nhảy. Nhìn vào phương trình ở góc trên bên trái trước khi di chuyển. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có mười giây để tìm số còn thiếu cho mỗi phương trình!

Khi bạn hiểu đúng phương trình, bạn có thể lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Hãy chắc chắn rằng bạn không chạy vào những kẻ thù gai nhọn!

GỢI Ý: Khi bạn có nhiều phương trình, bạn phải lấy các số để giải phương trình trên cùng và sau đó thực hiện theo cách của bạn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhìn vào phương trình ở góc trên bên trái trước khi di chuyển. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có mười giây để tìm số còn thiếu cho mỗi phương trình!

Khi bạn hiểu đúng phương trình, bạn có thể lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Hãy chắc chắn rằng bạn không chạy vào những kẻ thù gai nhọn!

GỢI Ý: Khi bạn có nhiều phương trình, bạn phải lấy các số để giải phương trình trên cùng và sau đó thực hiện theo cách của bạn.

4.3 Rating Star
26,489
Phiếu bầu