MetroCubeVania

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X hoặc C để nhảy. Đi qua các lá cờ để kích hoạt các trạm kiểm soát.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X hoặc C để nhảy. Đi qua các lá cờ để kích hoạt các trạm kiểm soát.

4.1 Rating Star
13,248
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X hoặc C để nhảy. Đi qua các lá cờ để kích hoạt các trạm kiểm soát.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X hoặc C để nhảy. Đi qua các lá cờ để kích hoạt các trạm kiểm soát.

4.1 Rating Star
13,248
Phiếu bầu