Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mini Colors

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,900 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Apr 30, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy sang bức tường đối diện. Khi bạn nhảy khỏi một khối có màu, tất cả các khối có màu đó sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Nhảy ra khỏi các khối bên phải để tiếp cận đối tác blob của bạn!

Nhấp chuột trái hoặc nhấn Space để nhảy sang bức tường đối diện. Khi bạn nhảy khỏi một khối có màu, tất cả các khối có màu đó sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Nhảy ra khỏi các khối bên phải để tiếp cận đối tác blob của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,900 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Apr 30, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy sang bức tường đối diện. Khi bạn nhảy khỏi một khối có màu, tất cả các khối có màu đó sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Nhảy ra khỏi các khối bên phải để tiếp cận đối tác blob của bạn!

Nhấp chuột trái hoặc nhấn Space để nhảy sang bức tường đối diện. Khi bạn nhảy khỏi một khối có màu, tất cả các khối có màu đó sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Nhảy ra khỏi các khối bên phải để tiếp cận đối tác blob của bạn!

4.1 Rating Star
1,900
Phiếu bầu