Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Natural Selection

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(27,151 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Release:
Mar 02, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhắm và bắn các trang web của bạn. Hãy đến chỗ lũ ruồi và quấn chúng trong mạng của bạn, nhưng hãy tránh xa lũ ong, nếu không chúng sẽ phá hỏng bữa tối của bạn!

Sử dụng chuột để nhắm và bắn các trang web của bạn. Hãy đến chỗ lũ ruồi và quấn chúng trong mạng của bạn, nhưng hãy tránh xa lũ ong, nếu không chúng sẽ phá hỏng bữa tối của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(27,151 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Release:
Mar 02, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhắm và bắn các trang web của bạn. Hãy đến chỗ lũ ruồi và quấn chúng trong mạng của bạn, nhưng hãy tránh xa lũ ong, nếu không chúng sẽ phá hỏng bữa tối của bạn!

Sử dụng chuột để nhắm và bắn các trang web của bạn. Hãy đến chỗ lũ ruồi và quấn chúng trong mạng của bạn, nhưng hãy tránh xa lũ ong, nếu không chúng sẽ phá hỏng bữa tối của bạn!

4.4 Rating Star
27,151
Phiếu bầu