Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nested Catapults

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(879 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 25, 2023
Release:
May 19, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn SPACE một lần để bắt đầu nhắm. Nhấn một lần nữa để khóa góc của bạn, sau đó nhấn lần thứ ba để đặt nguồn và khởi chạy máy phóng. Mũi tên chỉ cho bạn hướng và mức độ phóng của bạn. Để vượt qua từng cấp độ, bạn phải đưa ít nhất một máy phóng vào khu vực cắm cờ.

Nhấn R để khởi động lại cấp độ. Nhấn T để đi đến Chọn cấp độ.

Nhấn SPACE một lần để bắt đầu nhắm. Nhấn một lần nữa để khóa góc của bạn, sau đó nhấn lần thứ ba để đặt nguồn và khởi chạy máy phóng. Mũi tên chỉ cho bạn hướng và mức độ phóng của bạn. Để vượt qua từng cấp độ, bạn phải đưa ít nhất một máy phóng vào khu vực cắm cờ.

Nhấn R để khởi động lại cấp độ. Nhấn T để đi đến Chọn cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(879 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 25, 2023
Release:
May 19, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn SPACE một lần để bắt đầu nhắm. Nhấn một lần nữa để khóa góc của bạn, sau đó nhấn lần thứ ba để đặt nguồn và khởi chạy máy phóng. Mũi tên chỉ cho bạn hướng và mức độ phóng của bạn. Để vượt qua từng cấp độ, bạn phải đưa ít nhất một máy phóng vào khu vực cắm cờ.

Nhấn R để khởi động lại cấp độ. Nhấn T để đi đến Chọn cấp độ.

Nhấn SPACE một lần để bắt đầu nhắm. Nhấn một lần nữa để khóa góc của bạn, sau đó nhấn lần thứ ba để đặt nguồn và khởi chạy máy phóng. Mũi tên chỉ cho bạn hướng và mức độ phóng của bạn. Để vượt qua từng cấp độ, bạn phải đưa ít nhất một máy phóng vào khu vực cắm cờ.

Nhấn R để khởi động lại cấp độ. Nhấn T để đi đến Chọn cấp độ.

4.0 Rating Star
879
Phiếu bầu