Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nightflies

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(399 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Sep 22, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(399 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Sep 22, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

2.7 Rating Star
399
Phiếu bầu