Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Not Your Carrot

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(2,891 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 11, 2022
Release:
Oct 25, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Giữ những con quái vật bên trong vòng tròn xung quanh con thỏ của bạn để dụ chúng về phía những chiếc gai. Khi bạn đã biến tất cả quái vật thành cà rốt, một cánh cổng sẽ mở ra. Đến cổng để hoàn thành mỗi cấp độ.

MẸO: Bạn có thể nhảy lên quái vật sau khi biến chúng thành cà rốt. Quái vật cũng có thể đẩy hộp cho bạn!

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Giữ những con quái vật bên trong vòng tròn xung quanh con thỏ của bạn để dụ chúng về phía những chiếc gai. Khi bạn đã biến tất cả quái vật thành cà rốt, một cánh cổng sẽ mở ra. Đến cổng để hoàn thành mỗi cấp độ.

MẸO: Bạn có thể nhảy lên quái vật sau khi biến chúng thành cà rốt. Quái vật cũng có thể đẩy hộp cho bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(2,891 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 11, 2022
Release:
Oct 25, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Giữ những con quái vật bên trong vòng tròn xung quanh con thỏ của bạn để dụ chúng về phía những chiếc gai. Khi bạn đã biến tất cả quái vật thành cà rốt, một cánh cổng sẽ mở ra. Đến cổng để hoàn thành mỗi cấp độ.

MẸO: Bạn có thể nhảy lên quái vật sau khi biến chúng thành cà rốt. Quái vật cũng có thể đẩy hộp cho bạn!

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Giữ những con quái vật bên trong vòng tròn xung quanh con thỏ của bạn để dụ chúng về phía những chiếc gai. Khi bạn đã biến tất cả quái vật thành cà rốt, một cánh cổng sẽ mở ra. Đến cổng để hoàn thành mỗi cấp độ.

MẸO: Bạn có thể nhảy lên quái vật sau khi biến chúng thành cà rốt. Quái vật cũng có thể đẩy hộp cho bạn!

4.7 Rating Star
2,891
Phiếu bầu