Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

O-Well

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(10,233 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Release:
Jan 27, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ nút nhảy sẽ giúp bạn đi cao hơn. Khám phá giếng và thu thập sức mạnh mới sẽ giúp bạn trốn thoát. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại. Chúc may mắn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ nút nhảy sẽ giúp bạn đi cao hơn. Khám phá giếng và thu thập sức mạnh mới sẽ giúp bạn trốn thoát. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại. Chúc may mắn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(10,233 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Release:
Jan 27, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ nút nhảy sẽ giúp bạn đi cao hơn. Khám phá giếng và thu thập sức mạnh mới sẽ giúp bạn trốn thoát. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại. Chúc may mắn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ nút nhảy sẽ giúp bạn đi cao hơn. Khám phá giếng và thu thập sức mạnh mới sẽ giúp bạn trốn thoát. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại. Chúc may mắn.

3.9 Rating Star
10,233
Phiếu bầu