Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Optika

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 15, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,372 Phiếu bầu)
Release :
Feb 22, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy tất cả các vòng tròn bằng ánh sáng. Nhấp và kéo để di chuyển xung quanh các thiết bị khác nhau. Một số có thể được xoay và bạn có thể nhấp vào những cái khác để thay đổi màu sáng của chúng. Hãy thử các kết hợp khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời đúng!

Mục tiêu của bạn là lấp đầy tất cả các vòng tròn bằng ánh sáng. Nhấp và kéo để di chuyển xung quanh các thiết bị khác nhau. Một số có thể được xoay và bạn có thể nhấp vào những cái khác để thay đổi màu sáng của chúng. Hãy thử các kết hợp khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời đúng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 15, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(2,372 Phiếu bầu)
Release :
Feb 22, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy tất cả các vòng tròn bằng ánh sáng. Nhấp và kéo để di chuyển xung quanh các thiết bị khác nhau. Một số có thể được xoay và bạn có thể nhấp vào những cái khác để thay đổi màu sáng của chúng. Hãy thử các kết hợp khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời đúng!

Mục tiêu của bạn là lấp đầy tất cả các vòng tròn bằng ánh sáng. Nhấp và kéo để di chuyển xung quanh các thiết bị khác nhau. Một số có thể được xoay và bạn có thể nhấp vào những cái khác để thay đổi màu sáng của chúng. Hãy thử các kết hợp khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời đúng!

4.0 Rating Star
2,372
Phiếu bầu