Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Outcome

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,730 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Jul 25, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn vào phía bên trái của màn hình để nhảy. Nhấn vào phía bên phải để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z hoặc nhấp để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,730 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Jul 25, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn vào phía bên trái của màn hình để nhảy. Nhấn vào phía bên phải để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

Né tránh các thùng và đi đến cuối cấp độ. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z hoặc nhấp để chuyển sang phía bên kia của cấp độ.

4.2 Rating Star
25,730
Phiếu bầu