Pocket Golf

Hướng dẫn

Chạm và kéo vào quả bóng để đặt mục tiêu và sức mạnh cho cú đánh của bạn. Bạn chỉ có ba lần gạt bóng để đưa bóng vào lỗ!

Một chiến lược phổ biến trong Pocket Golf là bật ra khỏi tường để tránh gai và vào lỗ.

Nhấp và kéo quả bóng để đặt mục tiêu và sức mạnh cho cú đánh của bạn. Bạn chỉ có ba lần gạt bóng để đưa bóng vào lỗ!

Một chiến lược phổ biến trong Pocket Golf là bật ra khỏi tường để tránh gai và vào lỗ.

Pocket Golf là thể loại gì?

Pocket Golf có thể được đưa vào vô số thể loại khác nhau. Đối với một, nó chắc chắn là một trò chơi nhắm mục tiêu . Người chơi phải sử dụng độ chính xác và chạm khi đưa bóng quanh các góc và qua các đường thẳng dài.

Pocket Golf chắc chắn cũng có thể được phân loại là một trò chơi kỹ năng . Có rất ít yếu tố may mắn trong trò chơi này, tất cả phụ thuộc vào khả năng đánh đúng góc và chọn tốc độ phù hợp của bạn.

Để tìm hiểu về một số trò chơi thể thao khác phù hợp với những thể loại này, hãy xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi về Pocket Golf .

Bạn cũng có thể xem thêm các trò chơi như Pocket Golf tại Danh sách phát các trò chơi chơi gôn của chúng tôi.

4.2 Rating Star
5,654
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo vào quả bóng để đặt mục tiêu và sức mạnh cho cú đánh của bạn. Bạn chỉ có ba lần gạt bóng để đưa bóng vào lỗ!

Một chiến lược phổ biến trong Pocket Golf là bật ra khỏi tường để tránh gai và vào lỗ.

Pocket Golf là thể loại gì?

Pocket Golf có thể được đưa vào vô số thể loại khác nhau. Đối với một, nó chắc chắn là một trò chơi nhắm mục tiêu . Người chơi phải sử dụng độ chính xác và chạm khi đưa bóng quanh các góc và qua các đường thẳng dài.

Pocket Golf chắc chắn cũng có thể được phân loại là một trò chơi kỹ năng . Có rất ít yếu tố may mắn trong trò chơi này, tất cả phụ thuộc vào khả năng đánh đúng góc và chọn tốc độ phù hợp của bạn.

Để tìm hiểu về một số trò chơi thể thao khác phù hợp với những thể loại này, hãy xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi về Pocket Golf .

Bạn cũng có thể xem thêm các trò chơi như Pocket Golf tại Danh sách phát các trò chơi chơi gôn của chúng tôi.

Nhấp và kéo quả bóng để đặt mục tiêu và sức mạnh cho cú đánh của bạn. Bạn chỉ có ba lần gạt bóng để đưa bóng vào lỗ!

Một chiến lược phổ biến trong Pocket Golf là bật ra khỏi tường để tránh gai và vào lỗ.

4.2 Rating Star
5,654
Phiếu bầu