Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pocket Kitten

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(2,996 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Giải phóng:
Feb 28, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một chú mèo con trong menu để nhận nuôi nó. Sau khi đã có mèo con, hãy gõ nhẹ xuống sàn để dẫn mèo con đến đó. Yêu cầu mèo con của bạn di chuyển đến và thu thập trái tim, sau đó dùng chúng để mua đồ ăn ngon, đồ chơi hoặc đồ nội thất mới. Hãy tích trữ đủ số trái tim và bạn thậm chí có thể nhận nuôi thêm nhiều chú mèo con nữa!

Sau khi mèo con ăn một đĩa thức ăn, bạn có thể chạm vào đĩa trống để đổ đầy thức ăn vào. Điều này rẻ hơn nhiều so với việc mua một món ăn hoàn toàn mới. Mua và thử nghiệm nhiều đồ vật hơn và mở khóa các tương tác ẩn!

Kéo vào khoảng trống trên mặt đất để di chuyển camera. Bạn cũng có thể chạm và giữ mèo con của mình để vuốt ve nó và nhận được nhiều trái tim hơn.

Bấm vào một chú mèo con trong menu để nhận nuôi nó. Sau khi đã có mèo con, hãy nhấp vào sàn để hướng dẫn mèo con đến đó. Yêu cầu mèo con của bạn di chuyển đến và thu thập trái tim, sau đó dùng chúng để mua đồ ăn ngon, đồ chơi hoặc đồ nội thất mới. Hãy tích trữ đủ số trái tim và bạn thậm chí có thể nhận nuôi thêm nhiều chú mèo con nữa!

Sau khi mèo con ăn xong một đĩa thức ăn, bạn có thể bấm vào đĩa trống để đổ thêm thức ăn vào. Điều này rẻ hơn nhiều so với việc mua một món ăn hoàn toàn mới. Mua và thử nghiệm nhiều đồ vật hơn và mở khóa các tương tác ẩn!

Nhấp và kéo vào khoảng trống trên mặt đất để di chuyển camera. Bạn cũng có thể nhấp và giữ chú mèo con của mình để vuốt ve nó và nhận được nhiều trái tim hơn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(2,996 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Giải phóng:
Feb 28, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một chú mèo con trong menu để nhận nuôi nó. Sau khi đã có mèo con, hãy gõ nhẹ xuống sàn để dẫn mèo con đến đó. Yêu cầu mèo con của bạn di chuyển đến và thu thập trái tim, sau đó dùng chúng để mua đồ ăn ngon, đồ chơi hoặc đồ nội thất mới. Hãy tích trữ đủ số trái tim và bạn thậm chí có thể nhận nuôi thêm nhiều chú mèo con nữa!

Sau khi mèo con ăn một đĩa thức ăn, bạn có thể chạm vào đĩa trống để đổ đầy thức ăn vào. Điều này rẻ hơn nhiều so với việc mua một món ăn hoàn toàn mới. Mua và thử nghiệm nhiều đồ vật hơn và mở khóa các tương tác ẩn!

Kéo vào khoảng trống trên mặt đất để di chuyển camera. Bạn cũng có thể chạm và giữ mèo con của mình để vuốt ve nó và nhận được nhiều trái tim hơn.

Bấm vào một chú mèo con trong menu để nhận nuôi nó. Sau khi đã có mèo con, hãy nhấp vào sàn để hướng dẫn mèo con đến đó. Yêu cầu mèo con của bạn di chuyển đến và thu thập trái tim, sau đó dùng chúng để mua đồ ăn ngon, đồ chơi hoặc đồ nội thất mới. Hãy tích trữ đủ số trái tim và bạn thậm chí có thể nhận nuôi thêm nhiều chú mèo con nữa!

Sau khi mèo con ăn xong một đĩa thức ăn, bạn có thể bấm vào đĩa trống để đổ thêm thức ăn vào. Điều này rẻ hơn nhiều so với việc mua một món ăn hoàn toàn mới. Mua và thử nghiệm nhiều đồ vật hơn và mở khóa các tương tác ẩn!

Nhấp và kéo vào khoảng trống trên mặt đất để di chuyển camera. Bạn cũng có thể nhấp và giữ chú mèo con của mình để vuốt ve nó và nhận được nhiều trái tim hơn.

4.8 Rating Star
2,996
Phiếu bầu