Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Point

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,341 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Release:
Feb 16, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bạn phải tìm các hình dạng ẩn trong suốt cấp độ. Tất cả các mũi tên sẽ chỉ vào hình dạng ẩn! Khi bạn nghĩ mình đã tìm thấy nó, hãy nhấn để đoán.

Bạn được phép đoán sai một số lần nhất định ở mỗi cấp độ. Bạn có thể thấy số còn lại ở góc trên bên trái. Cố gắng không chạm quá nhiều lần nếu không bạn sẽ phải khởi động lại cấp độ!

GỢI Ý: Nếu mũi tên không di chuyển thì hình đó nằm ở một điểm. Nếu các mũi tên đang di chuyển, điều đó có nghĩa là hình dạng đó đang di chuyển xung quanh cấp độ.

Bạn phải tìm các hình dạng ẩn trong suốt cấp độ. Tất cả các mũi tên sẽ chỉ vào hình dạng ẩn! Khi bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy nó, Nhấp chuột trái để đoán.

Bạn được phép đoán sai một số lần nhất định ở mỗi cấp độ. Bạn có thể thấy số còn lại ở góc trên bên trái. Cố gắng không nhấp quá nhiều lần nếu không bạn sẽ phải khởi động lại cấp độ!

GỢI Ý: Nếu mũi tên không di chuyển thì hình đó nằm ở một điểm. Nếu các mũi tên đang di chuyển, điều đó có nghĩa là hình dạng đó đang di chuyển xung quanh cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,341 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Release:
Feb 16, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bạn phải tìm các hình dạng ẩn trong suốt cấp độ. Tất cả các mũi tên sẽ chỉ vào hình dạng ẩn! Khi bạn nghĩ mình đã tìm thấy nó, hãy nhấn để đoán.

Bạn được phép đoán sai một số lần nhất định ở mỗi cấp độ. Bạn có thể thấy số còn lại ở góc trên bên trái. Cố gắng không chạm quá nhiều lần nếu không bạn sẽ phải khởi động lại cấp độ!

GỢI Ý: Nếu mũi tên không di chuyển thì hình đó nằm ở một điểm. Nếu các mũi tên đang di chuyển, điều đó có nghĩa là hình dạng đó đang di chuyển xung quanh cấp độ.

Bạn phải tìm các hình dạng ẩn trong suốt cấp độ. Tất cả các mũi tên sẽ chỉ vào hình dạng ẩn! Khi bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy nó, Nhấp chuột trái để đoán.

Bạn được phép đoán sai một số lần nhất định ở mỗi cấp độ. Bạn có thể thấy số còn lại ở góc trên bên trái. Cố gắng không nhấp quá nhiều lần nếu không bạn sẽ phải khởi động lại cấp độ!

GỢI Ý: Nếu mũi tên không di chuyển thì hình đó nằm ở một điểm. Nếu các mũi tên đang di chuyển, điều đó có nghĩa là hình dạng đó đang di chuyển xung quanh cấp độ.

4.1 Rating Star
1,341
Phiếu bầu