Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Proprioception

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,310 Phiếu bầu)
Release :
Sep 10, 2018

Hướng dẫn

Đưa các ô vuông màu xanh lam và màu cam đến mục tiêu của họ càng nhanh càng tốt. Sử dụng WASD để di chuyển hình vuông màu xanh và IJKL để di chuyển hình màu cam.

Đưa các ô vuông màu xanh lam và màu cam đến mục tiêu của họ càng nhanh càng tốt. Sử dụng WASD để di chuyển hình vuông màu xanh và IJKL để di chuyển hình màu cam.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,310 Phiếu bầu)
Release :
Sep 10, 2018

Hướng dẫn

Đưa các ô vuông màu xanh lam và màu cam đến mục tiêu của họ càng nhanh càng tốt. Sử dụng WASD để di chuyển hình vuông màu xanh và IJKL để di chuyển hình màu cam.

Đưa các ô vuông màu xanh lam và màu cam đến mục tiêu của họ càng nhanh càng tốt. Sử dụng WASD để di chuyển hình vuông màu xanh và IJKL để di chuyển hình màu cam.

3.4 Rating Star
1,310
Phiếu bầu