Pursuit of Hat

Hướng dẫn

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

4.6 Rating Star
7,199
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

4.6 Rating Star
7,199
Phiếu bầu