Rabbit Samurai 2

Hướng dẫn

Chạm và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Thu thập càng nhiều cà rốt, ong và kim cương ẩn càng tốt.

Nhấp và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Tiếp tục giữ để kéo mình vào. Thu thập càng nhiều cà rốt, ong và kim cương ẩn càng tốt. Đến cửa an toàn để hoàn thành cấp độ.

4.6 Rating Star
21,002
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Thu thập càng nhiều cà rốt, ong và kim cương ẩn càng tốt.

Nhấp và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Tiếp tục giữ để kéo mình vào. Thu thập càng nhiều cà rốt, ong và kim cương ẩn càng tốt. Đến cửa an toàn để hoàn thành cấp độ.

4.6 Rating Star
21,002
Phiếu bầu