Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Raft Wars 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(215,597 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Release:
Sep 21, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Simon và anh trai lấy lại kho báu của họ bằng cách đánh bại kẻ thù. Nhắm mục tiêu bằng chuột và bấm để bắn một quả bóng tennis. Đánh kẻ thù xuống nước để đánh bại chúng. Nâng cấp bè của bạn và mua các vật phẩm đặc biệt để giúp bạn làm điều đó!

Giúp Simon và anh trai lấy lại kho báu của họ bằng cách đánh bại kẻ thù. Nhắm mục tiêu bằng chuột và bấm để bắn một quả bóng tennis. Đánh kẻ thù xuống nước để đánh bại chúng. Nâng cấp bè của bạn và mua các vật phẩm đặc biệt để giúp bạn làm điều đó!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(215,597 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Release:
Sep 21, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Simon và anh trai lấy lại kho báu của họ bằng cách đánh bại kẻ thù. Nhắm mục tiêu bằng chuột và bấm để bắn một quả bóng tennis. Đánh kẻ thù xuống nước để đánh bại chúng. Nâng cấp bè của bạn và mua các vật phẩm đặc biệt để giúp bạn làm điều đó!

Giúp Simon và anh trai lấy lại kho báu của họ bằng cách đánh bại kẻ thù. Nhắm mục tiêu bằng chuột và bấm để bắn một quả bóng tennis. Đánh kẻ thù xuống nước để đánh bại chúng. Nâng cấp bè của bạn và mua các vật phẩm đặc biệt để giúp bạn làm điều đó!

4.7 Rating Star
215,597
Phiếu bầu