Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rancho Keeper

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 27, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,225 Phiếu bầu)
Release :
Aug 04, 2017

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

Nhấp vào bất cứ nơi nào để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 27, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,225 Phiếu bầu)
Release :
Aug 04, 2017

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

Nhấp vào bất cứ nơi nào để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

4.0 Rating Star
6,225
Phiếu bầu