Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rapid Basket Rabbit

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,878 Phiếu bầu)
Release :
Apr 23, 2019

Hướng dẫn

Kéo để nhắm, sau đó thả để ném trứng. Nhấn một lần nữa để dịch chuyển tức thời đến quả trứng. Thu thập tất cả cà rốt và đến chỗ khí cầu cuối cùng để trở về nơi an toàn.

Nhấp và kéo để nhắm, sau đó thả để ném trứng. Nhấp một lần nữa để dịch chuyển tức thời đến quả trứng. Thu thập tất cả cà rốt và đến chỗ khí cầu cuối cùng để trở về nơi an toàn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,878 Phiếu bầu)
Release :
Apr 23, 2019

Hướng dẫn

Kéo để nhắm, sau đó thả để ném trứng. Nhấn một lần nữa để dịch chuyển tức thời đến quả trứng. Thu thập tất cả cà rốt và đến chỗ khí cầu cuối cùng để trở về nơi an toàn.

Nhấp và kéo để nhắm, sau đó thả để ném trứng. Nhấp một lần nữa để dịch chuyển tức thời đến quả trứng. Thu thập tất cả cà rốt và đến chỗ khí cầu cuối cùng để trở về nơi an toàn.

4.0 Rating Star
5,878
Phiếu bầu