Red Warrior

Hướng dẫn

Giải phóng công dân khỏi những chiếc lồng ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy, đồng thời hoán đổi vị trí với hình ảnh phản chiếu của bạn bằng phím Z hoặc X. Thu thập tất cả đá quý và các ngôi sao để có thêm điểm!

Giải phóng công dân khỏi những chiếc lồng ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy, đồng thời hoán đổi vị trí với hình ảnh phản chiếu của bạn bằng phím Z hoặc X. Thu thập tất cả đá quý và các ngôi sao để có thêm điểm!

4.3 Rating Star
17,046
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giải phóng công dân khỏi những chiếc lồng ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy, đồng thời hoán đổi vị trí với hình ảnh phản chiếu của bạn bằng phím Z hoặc X. Thu thập tất cả đá quý và các ngôi sao để có thêm điểm!

Giải phóng công dân khỏi những chiếc lồng ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy, đồng thời hoán đổi vị trí với hình ảnh phản chiếu của bạn bằng phím Z hoặc X. Thu thập tất cả đá quý và các ngôi sao để có thêm điểm!

4.3 Rating Star
17,046
Phiếu bầu