Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rhomb

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,060 Phiếu bầu)
Release :
Oct 17, 2017

Hướng dẫn

Chạm vào một hình thoi để gửi nó dọc theo đường đi của nó. Nhấn vào chúng theo đúng thứ tự để chúng không bị sập.

Bấm vào một hình thoi để gửi nó dọc theo con đường của nó. Nhấp vào chúng theo đúng thứ tự để chúng không va chạm.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,060 Phiếu bầu)
Release :
Oct 17, 2017

Hướng dẫn

Chạm vào một hình thoi để gửi nó dọc theo đường đi của nó. Nhấn vào chúng theo đúng thứ tự để chúng không bị sập.

Bấm vào một hình thoi để gửi nó dọc theo con đường của nó. Nhấp vào chúng theo đúng thứ tự để chúng không va chạm.

4.5 Rating Star
1,060
Phiếu bầu