Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rice Ball Rumble

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(433 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Giải phóng:
Mar 08, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào cơm nắm để chọn, sau đó vuốt theo hướng bất kỳ để di chuyển. Nếu bạn đánh trúng một viên cơm khác, viên cơm của bạn sẽ dừng lại và viên cơm kia sẽ trượt theo hướng đó.

Mục tiêu của bạn là xóa bảng để chỉ còn lại một nắm cơm! Tuy nhiên, bạn chỉ có thể loại bỏ một nắm cơm bằng cách dùng một nắm cơm khác đập vào đó. Hãy chắc chắn rằng bạn không đẩy bất kỳ nắm cơm nào vào gai nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấp vào mũi tên ở góc dưới bên phải. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, hãy nhấp vào nút ở góc trên bên phải.

Nhấp chuột trái vào cơm nắm để chọn, sau đó sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để trượt cơm nắm theo bất kỳ hướng nào. Nếu bạn đánh trúng một viên cơm khác, viên cơm của bạn sẽ dừng lại và viên cơm kia sẽ trượt theo hướng đó.

Mục tiêu của bạn là xóa bảng để chỉ còn lại một nắm cơm! Tuy nhiên, bạn chỉ có thể loại bỏ một nắm cơm bằng cách dùng một nắm cơm khác đập vào đó. Hãy chắc chắn rằng bạn không đẩy bất kỳ nắm cơm nào vào gai nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấp vào mũi tên ở góc dưới bên phải. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, hãy nhấp vào nút ở góc trên bên phải.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(433 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Giải phóng:
Mar 08, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào cơm nắm để chọn, sau đó vuốt theo hướng bất kỳ để di chuyển. Nếu bạn đánh trúng một viên cơm khác, viên cơm của bạn sẽ dừng lại và viên cơm kia sẽ trượt theo hướng đó.

Mục tiêu của bạn là xóa bảng để chỉ còn lại một nắm cơm! Tuy nhiên, bạn chỉ có thể loại bỏ một nắm cơm bằng cách dùng một nắm cơm khác đập vào đó. Hãy chắc chắn rằng bạn không đẩy bất kỳ nắm cơm nào vào gai nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấp vào mũi tên ở góc dưới bên phải. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, hãy nhấp vào nút ở góc trên bên phải.

Nhấp chuột trái vào cơm nắm để chọn, sau đó sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để trượt cơm nắm theo bất kỳ hướng nào. Nếu bạn đánh trúng một viên cơm khác, viên cơm của bạn sẽ dừng lại và viên cơm kia sẽ trượt theo hướng đó.

Mục tiêu của bạn là xóa bảng để chỉ còn lại một nắm cơm! Tuy nhiên, bạn chỉ có thể loại bỏ một nắm cơm bằng cách dùng một nắm cơm khác đập vào đó. Hãy chắc chắn rằng bạn không đẩy bất kỳ nắm cơm nào vào gai nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Để hoàn tác bước đi cuối cùng của bạn, hãy nhấp vào mũi tên ở góc dưới bên phải. Để khởi động lại toàn bộ cấp độ, hãy nhấp vào nút ở góc trên bên phải.

3.6 Rating Star
433
Phiếu bầu