Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Round Runner

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(25,771 Phiếu bầu)
Release :
Dec 05, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Đập vỡ tất cả các khối vàng và tránh những kẻ thù màu đỏ.

Tất cả bạn phải làm là bấm để nhảy. Đập vỡ tất cả các khối vàng và tránh những kẻ thù màu đỏ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jun 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(25,771 Phiếu bầu)
Release :
Dec 05, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Đập vỡ tất cả các khối vàng và tránh những kẻ thù màu đỏ.

Tất cả bạn phải làm là bấm để nhảy. Đập vỡ tất cả các khối vàng và tránh những kẻ thù màu đỏ.

3.9 Rating Star
25,771
Phiếu bầu