Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sky Island

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,816 Phiếu bầu)
Release :
Nov 09, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,816 Phiếu bầu)
Release :
Nov 09, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

3.5 Rating Star
1,816
Phiếu bầu