Slice Master

Hướng dẫn

Nhấn để lật dao và nhảy qua chướng ngại vật trong Slice Master. Vượt qua mọi thứ cản đường bạn... Ngoại trừ những chướng ngại vật màu hồng. Càng cắt được nhiều đồ vật, điểm của bạn càng cao!

Ở cuối mỗi cấp độ, hãy cố gắng bắn trúng mục tiêu để tối đa hóa tiền thưởng của bạn. Phép cộng và phép nhân mang lại cho bạn nhiều điểm nhất. Tránh trừ và chia, chúng sẽ làm giảm điểm của bạn rất nhiều.

Đạt mục tiêu THƯỞNG để mở khóa mức thưởng! Trong vòng thưởng này, người chơi sẽ vượt qua các mục tiêu để nhận được số lượng xu cao hơn mức bình thường. Hãy đảm bảo bạn luôn tập trung trong các vòng thưởng này, chúng là cơ hội tuyệt vời để đạt được một số tiến bộ thực sự trong trò chơi.

Tiếp tục chém xuyên qua các mục tiêu và thu thập tiền xu để mở khóa mọi phiên bản của con dao. Bạn có thể mở khóa tất cả chín vỏ dao và trở thành Slice Master được chứng nhận không?

Nhấn Space hoặc Nhấp chuột trái để lật dao và nhảy trong Slice Master. Vượt qua mọi thứ cản đường bạn... Ngoại trừ những chướng ngại vật màu hồng. Càng cắt được nhiều đồ vật, điểm của bạn càng cao!

Ở cuối mỗi cấp độ, hãy cố gắng bắn trúng mục tiêu để tối đa hóa tiền thưởng của bạn. Phép cộng và phép nhân mang lại cho bạn nhiều điểm nhất. Tránh trừ và chia, chúng sẽ làm giảm điểm của bạn rất nhiều.

Đạt mục tiêu THƯỞNG để mở khóa mức thưởng! Trong vòng thưởng này, người chơi sẽ vượt qua các mục tiêu để nhận được số lượng xu cao hơn mức bình thường. Hãy đảm bảo bạn luôn tập trung trong các vòng thưởng này, chúng là cơ hội tuyệt vời để đạt được một số tiến bộ thực sự trong trò chơi.

Tiếp tục chém xuyên qua các mục tiêu và thu thập tiền xu để mở khóa mọi phiên bản của con dao. Bạn có thể mở khóa tất cả chín vỏ dao và trở thành Slice Master được chứng nhận không?

Làm cách nào để kiếm được các giao diện khác nhau?

Có thể mở khóa giao diện bằng cách kiếm xu trong Slice Master. Khi người chơi đã kiếm được 5.000 xu, họ có thể mở khóa giao diện mới. Làm điều này 8 lần để có được từng làn da. Tuy nhiên, người chơi có thể mong đợi việc này sẽ mất khá nhiều thời gian. Thu thập tất cả những đồng xu đó không phải là một việc nhỏ. Sẽ cần có kỹ năng và sự kiên nhẫn để hoàn thành nhiệm vụ này.

4.6 Rating Star
259,528
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để lật dao và nhảy qua chướng ngại vật trong Slice Master. Vượt qua mọi thứ cản đường bạn... Ngoại trừ những chướng ngại vật màu hồng. Càng cắt được nhiều đồ vật, điểm của bạn càng cao!

Ở cuối mỗi cấp độ, hãy cố gắng bắn trúng mục tiêu để tối đa hóa tiền thưởng của bạn. Phép cộng và phép nhân mang lại cho bạn nhiều điểm nhất. Tránh trừ và chia, chúng sẽ làm giảm điểm của bạn rất nhiều.

Đạt mục tiêu THƯỞNG để mở khóa mức thưởng! Trong vòng thưởng này, người chơi sẽ vượt qua các mục tiêu để nhận được số lượng xu cao hơn mức bình thường. Hãy đảm bảo bạn luôn tập trung trong các vòng thưởng này, chúng là cơ hội tuyệt vời để đạt được một số tiến bộ thực sự trong trò chơi.

Tiếp tục chém xuyên qua các mục tiêu và thu thập tiền xu để mở khóa mọi phiên bản của con dao. Bạn có thể mở khóa tất cả chín vỏ dao và trở thành Slice Master được chứng nhận không?

Làm cách nào để kiếm được các giao diện khác nhau?

Có thể mở khóa giao diện bằng cách kiếm xu trong Slice Master. Khi người chơi đã kiếm được 5.000 xu, họ có thể mở khóa giao diện mới. Làm điều này 8 lần để có được từng làn da. Tuy nhiên, người chơi có thể mong đợi việc này sẽ mất khá nhiều thời gian. Thu thập tất cả những đồng xu đó không phải là một việc nhỏ. Sẽ cần có kỹ năng và sự kiên nhẫn để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhấn Space hoặc Nhấp chuột trái để lật dao và nhảy trong Slice Master. Vượt qua mọi thứ cản đường bạn... Ngoại trừ những chướng ngại vật màu hồng. Càng cắt được nhiều đồ vật, điểm của bạn càng cao!

Ở cuối mỗi cấp độ, hãy cố gắng bắn trúng mục tiêu để tối đa hóa tiền thưởng của bạn. Phép cộng và phép nhân mang lại cho bạn nhiều điểm nhất. Tránh trừ và chia, chúng sẽ làm giảm điểm của bạn rất nhiều.

Đạt mục tiêu THƯỞNG để mở khóa mức thưởng! Trong vòng thưởng này, người chơi sẽ vượt qua các mục tiêu để nhận được số lượng xu cao hơn mức bình thường. Hãy đảm bảo bạn luôn tập trung trong các vòng thưởng này, chúng là cơ hội tuyệt vời để đạt được một số tiến bộ thực sự trong trò chơi.

Tiếp tục chém xuyên qua các mục tiêu và thu thập tiền xu để mở khóa mọi phiên bản của con dao. Bạn có thể mở khóa tất cả chín vỏ dao và trở thành Slice Master được chứng nhận không?

4.6 Rating Star
259,528
Phiếu bầu