Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Softov

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,268 Phiếu bầu)
Release :
Apr 02, 2018

Hướng dẫn

Nhấn Z hoặc ENTER để bắt đầu trò chơi. Nhặt tất cả những chú thỏ và mang chúng đến nơi an toàn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn nút XUỐNG để đón một chú thỏ, thả một chú thỏ hoặc bật công tắc nếu bạn không mang theo bất kỳ chú thỏ nào. Nhấn X để thả hoặc nhặt tất cả các chú thỏ gần đó.

Nhấn Z hoặc ENTER để bắt đầu trò chơi. Nhặt tất cả những chú thỏ và mang chúng đến nơi an toàn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn nút XUỐNG để đón một chú thỏ, thả một chú thỏ hoặc bật công tắc nếu bạn không mang theo bất kỳ chú thỏ nào. Nhấn X để thả hoặc nhặt tất cả các chú thỏ gần đó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,268 Phiếu bầu)
Release :
Apr 02, 2018

Hướng dẫn

Nhấn Z hoặc ENTER để bắt đầu trò chơi. Nhặt tất cả những chú thỏ và mang chúng đến nơi an toàn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn nút XUỐNG để đón một chú thỏ, thả một chú thỏ hoặc bật công tắc nếu bạn không mang theo bất kỳ chú thỏ nào. Nhấn X để thả hoặc nhặt tất cả các chú thỏ gần đó.

Nhấn Z hoặc ENTER để bắt đầu trò chơi. Nhặt tất cả những chú thỏ và mang chúng đến nơi an toàn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn nút XUỐNG để đón một chú thỏ, thả một chú thỏ hoặc bật công tắc nếu bạn không mang theo bất kỳ chú thỏ nào. Nhấn X để thả hoặc nhặt tất cả các chú thỏ gần đó.

4.4 Rating Star
5,268
Phiếu bầu