Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sort Bird

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(712 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 16, 2022
Release:
Apr 16, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đưa từng con chim vào tổ mà không cần di chuyển. Vuốt một con chim vào để di chuyển nó theo hướng đó. Mỗi con chim có một con số trên đầu cho biết nó còn bao nhiêu nước đi. Bạn có thể làm cho những con chim đẩy những con chim khác, mà không sử dụng di chuyển cho con chim bị đẩy.

Đưa từng con chim vào tổ mà không cần di chuyển. Nhấp và kéo một con chim theo hướng bạn muốn di chuyển nó. Mỗi con chim có một con số trên đầu cho biết nó còn bao nhiêu nước đi. Bạn có thể làm cho những con chim đẩy những con chim khác, mà không sử dụng di chuyển cho con chim bị đẩy. Để giành chiến thắng, mỗi con chim phải ở trong một tổ không còn 0 nước đi (chúng sẽ có màu nâu). Cố gắng thu thập tất cả 3 ngôi sao!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(712 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 16, 2022
Release:
Apr 16, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đưa từng con chim vào tổ mà không cần di chuyển. Vuốt một con chim vào để di chuyển nó theo hướng đó. Mỗi con chim có một con số trên đầu cho biết nó còn bao nhiêu nước đi. Bạn có thể làm cho những con chim đẩy những con chim khác, mà không sử dụng di chuyển cho con chim bị đẩy.

Đưa từng con chim vào tổ mà không cần di chuyển. Nhấp và kéo một con chim theo hướng bạn muốn di chuyển nó. Mỗi con chim có một con số trên đầu cho biết nó còn bao nhiêu nước đi. Bạn có thể làm cho những con chim đẩy những con chim khác, mà không sử dụng di chuyển cho con chim bị đẩy. Để giành chiến thắng, mỗi con chim phải ở trong một tổ không còn 0 nước đi (chúng sẽ có màu nâu). Cố gắng thu thập tất cả 3 ngôi sao!

3.1 Rating Star
712
Phiếu bầu