Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Soul Mirror

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,251 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Giải phóng:
Sep 03, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Shift hoặc C để hoán đổi vị trí với bóng của bạn. Cái bóng của bạn có thể di chuyển xuyên qua tường và gai, nhưng bạn thì không. Bạn có thể thoát khỏi kích thước gương?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Shift hoặc C để hoán đổi vị trí với bóng của bạn. Cái bóng của bạn có thể di chuyển xuyên qua tường và gai, nhưng bạn thì không. Bạn có thể thoát khỏi kích thước gương?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,251 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Giải phóng:
Sep 03, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Shift hoặc C để hoán đổi vị trí với bóng của bạn. Cái bóng của bạn có thể di chuyển xuyên qua tường và gai, nhưng bạn thì không. Bạn có thể thoát khỏi kích thước gương?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Shift hoặc C để hoán đổi vị trí với bóng của bạn. Cái bóng của bạn có thể di chuyển xuyên qua tường và gai, nhưng bạn thì không. Bạn có thể thoát khỏi kích thước gương?

4.2 Rating Star
6,251
Phiếu bầu