Space Walrus 3000

Hướng dẫn

Di chuyển bằng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải. Nhấn SPACE để nhảy. Nhảy, trượt và bò theo cách của bạn đến trạm kiểm soát hình chiếc cốc tiếp theo. Để nhảy cao hơn, hãy nhảy vào một con dốc. Một số bước nhảy sẽ yêu cầu nhấn phím hướng ngược lại để dừng giữa không trung. Đánh bại trò chơi bằng cách thu thập tất cả các vỏ sò.

GỢI Ý: Bạn có thể phát lại các điểm kiểm tra trước đó bằng cách nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhấn SPACE để nhảy.

Mục tiêu của bạn là nhảy, trượt và bò đến trạm kiểm soát hình chiếc cốc tiếp theo. Để nhảy cao hơn, hãy nhảy vào một con dốc. Một số bước nhảy sẽ yêu cầu nhấn phím hướng ngược lại để dừng giữa không trung. Thu thập tất cả các vỏ sò để đánh bại trò chơi!

GỢI Ý: Bạn có thể phát lại các điểm kiểm tra trước đó bằng cách nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

4.5 Rating Star
805
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển bằng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải. Nhấn SPACE để nhảy. Nhảy, trượt và bò theo cách của bạn đến trạm kiểm soát hình chiếc cốc tiếp theo. Để nhảy cao hơn, hãy nhảy vào một con dốc. Một số bước nhảy sẽ yêu cầu nhấn phím hướng ngược lại để dừng giữa không trung. Đánh bại trò chơi bằng cách thu thập tất cả các vỏ sò.

GỢI Ý: Bạn có thể phát lại các điểm kiểm tra trước đó bằng cách nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Nhấn SPACE để nhảy.

Mục tiêu của bạn là nhảy, trượt và bò đến trạm kiểm soát hình chiếc cốc tiếp theo. Để nhảy cao hơn, hãy nhảy vào một con dốc. Một số bước nhảy sẽ yêu cầu nhấn phím hướng ngược lại để dừng giữa không trung. Thu thập tất cả các vỏ sò để đánh bại trò chơi!

GỢI Ý: Bạn có thể phát lại các điểm kiểm tra trước đó bằng cách nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

4.5 Rating Star
805
Phiếu bầu