Spin!

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

4.2 Rating Star
23,021
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

4.2 Rating Star
23,021
Phiếu bầu