Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Squid! Escape! Fight!

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(4,371 Phiếu bầu)
Release :
Oct 30, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào X để bơi lên và các Mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Giữ Mũi tên Xuống để ngấu nghiến những con cá nhỏ khi bạn ở trên đầu chúng. Ăn cá sẽ thêm vào điểm số của bạn và lấp đầy cuộc tấn công bằng mực của bạn. Khi nó đầy, hãy nhấn Z để giải phóng nó!

Nhấn X để bơi lên và Phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Giữ Mũi tên Xuống để ngấu nghiến những con cá nhỏ khi bạn ở trên đầu chúng. Ăn cá sẽ thêm vào điểm số của bạn và lấp đầy di chuyển đặc biệt của cuộc tấn công bằng mực của bạn. Khi nó đầy, nhấn Z để giải phóng nó!

Một số loài cá nguy hiểm và cần phải tránh. Bơi lên trên cùng của bề mặt để di chuyển qua các cấp độ. Nhưng hãy cẩn thận... nếu bạn hết mạng, bạn phải bắt đầu lại từ cấp một!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(4,371 Phiếu bầu)
Release :
Oct 30, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào X để bơi lên và các Mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Giữ Mũi tên Xuống để ngấu nghiến những con cá nhỏ khi bạn ở trên đầu chúng. Ăn cá sẽ thêm vào điểm số của bạn và lấp đầy cuộc tấn công bằng mực của bạn. Khi nó đầy, hãy nhấn Z để giải phóng nó!

Nhấn X để bơi lên và Phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Giữ Mũi tên Xuống để ngấu nghiến những con cá nhỏ khi bạn ở trên đầu chúng. Ăn cá sẽ thêm vào điểm số của bạn và lấp đầy di chuyển đặc biệt của cuộc tấn công bằng mực của bạn. Khi nó đầy, nhấn Z để giải phóng nó!

Một số loài cá nguy hiểm và cần phải tránh. Bơi lên trên cùng của bề mặt để di chuyển qua các cấp độ. Nhưng hãy cẩn thận... nếu bạn hết mạng, bạn phải bắt đầu lại từ cấp một!

3.7 Rating Star
4,371
Phiếu bầu