Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sum Points

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 28, 2020
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(263 Phiếu bầu)
Release :
Aug 10, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giảm tất cả các số bắt đầu trên bảng về 0. Nhấp để đặt một số vào một vị trí trên lưới. Một số số ảnh hưởng đến các số lên, xuống, trái hoặc phải của chúng, một số khác ảnh hưởng đến các số theo đường chéo. Lập kế hoạch trước và đặt số ở đúng nơi!

Mục tiêu của bạn là giảm tất cả các số bắt đầu trên bảng về 0. Nhấp để đặt một số vào một vị trí trên lưới. Một số số ảnh hưởng đến các số lên, xuống, trái hoặc phải của chúng, một số khác ảnh hưởng đến các số theo đường chéo. Lập kế hoạch trước và đặt số ở đúng nơi!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 28, 2020
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(263 Phiếu bầu)
Release :
Aug 10, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giảm tất cả các số bắt đầu trên bảng về 0. Nhấp để đặt một số vào một vị trí trên lưới. Một số số ảnh hưởng đến các số lên, xuống, trái hoặc phải của chúng, một số khác ảnh hưởng đến các số theo đường chéo. Lập kế hoạch trước và đặt số ở đúng nơi!

Mục tiêu của bạn là giảm tất cả các số bắt đầu trên bảng về 0. Nhấp để đặt một số vào một vị trí trên lưới. Một số số ảnh hưởng đến các số lên, xuống, trái hoặc phải của chúng, một số khác ảnh hưởng đến các số theo đường chéo. Lập kế hoạch trước và đặt số ở đúng nơi!

3.6 Rating Star
263
Phiếu bầu