Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Super Blue Boy Planet

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(26,880 Phiếu bầu)
Release :
Jan 17, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sau khi nhảy, nhấn LÊN một lần nữa và giữ nó khi bạn đang ở trên không để lướt đi. Bạn có thể bật ra khỏi quái vật để nhảy xa hơn. Bạn cũng có thể di chuyển một số nền tảng bằng cách nhảy vào công tắc.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sau khi nhảy, nhấn LÊN một lần nữa và giữ nó khi bạn đang ở trên không để lướt đi. Bạn có thể bật ra khỏi quái vật để nhảy xa hơn. Bạn cũng có thể di chuyển một số nền tảng bằng cách nhảy vào công tắc.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(26,880 Phiếu bầu)
Release :
Jan 17, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sau khi nhảy, nhấn LÊN một lần nữa và giữ nó khi bạn đang ở trên không để lướt đi. Bạn có thể bật ra khỏi quái vật để nhảy xa hơn. Bạn cũng có thể di chuyển một số nền tảng bằng cách nhảy vào công tắc.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Sau khi nhảy, nhấn LÊN một lần nữa và giữ nó khi bạn đang ở trên không để lướt đi. Bạn có thể bật ra khỏi quái vật để nhảy xa hơn. Bạn cũng có thể di chuyển một số nền tảng bằng cách nhảy vào công tắc.

4.3 Rating Star
26,880
Phiếu bầu