Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Super Santa Kicker 2

Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(16,891 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Release:
Nov 21, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Hohoho! Một lần nữa, hãy giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói trong phần tiếp theo tuyệt vời này. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

Hohoho! Một lần nữa, hãy giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói trong phần tiếp theo tuyệt vời này. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(16,891 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Release:
Nov 21, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Hohoho! Một lần nữa, hãy giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói trong phần tiếp theo tuyệt vời này. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

Hohoho! Một lần nữa, hãy giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói trong phần tiếp theo tuyệt vời này. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

4.6 Rating Star
16,891
Phiếu bầu