Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sweetland

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(947 Phiếu bầu)
Release :
May 25, 2015

Hướng dẫn

Giúp người ngoài hành tinh đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để xoay thế giới. Đừng rơi ra! Và hãy chắc chắn rằng bạn thu thập tất cả các ngôi sao trên đường đi!

Giúp người ngoài hành tinh đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để xoay thế giới. Đừng rơi ra! Và hãy chắc chắn rằng bạn thu thập tất cả các ngôi sao trên đường đi!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(947 Phiếu bầu)
Release :
May 25, 2015

Hướng dẫn

Giúp người ngoài hành tinh đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để xoay thế giới. Đừng rơi ra! Và hãy chắc chắn rằng bạn thu thập tất cả các ngôi sao trên đường đi!

Giúp người ngoài hành tinh đến cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để xoay thế giới. Đừng rơi ra! Và hãy chắc chắn rằng bạn thu thập tất cả các ngôi sao trên đường đi!

4.0 Rating Star
947
Phiếu bầu