Table Tanks

Hướng dẫn

Sử dụng TRÁI và PHẢI để lái và LÊN và XUỐNG để tiến và lùi. Nhấn phím cách hoặc Z để bắn. Nhấn SHIFT hoặc X để gạch ngang. Xem đạn của bạn ở cuối màn hình và lưu ý rằng việc phóng nhanh cũng tốn một viên đạn. Sau khi vượt qua một vài cấp độ, bạn sẽ bắt đầu nhận được các bản nâng cấp. Bạn có thể xây dựng một siêu xe tăng và hoàn thành khóa học?

Sử dụng TRÁI và PHẢI để lái và LÊN và XUỐNG để tiến và lùi. Nhấn phím cách hoặc Z để bắn. Nhấn SHIFT hoặc X để gạch ngang. Xem đạn của bạn ở cuối màn hình và lưu ý rằng việc phóng nhanh cũng tốn một viên đạn. Sau khi vượt qua một vài cấp độ, bạn sẽ bắt đầu nhận được các bản nâng cấp. Bạn có thể xây dựng một siêu xe tăng và hoàn thành khóa học?

4.5 Rating Star
92,023
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng TRÁI và PHẢI để lái và LÊN và XUỐNG để tiến và lùi. Nhấn phím cách hoặc Z để bắn. Nhấn SHIFT hoặc X để gạch ngang. Xem đạn của bạn ở cuối màn hình và lưu ý rằng việc phóng nhanh cũng tốn một viên đạn. Sau khi vượt qua một vài cấp độ, bạn sẽ bắt đầu nhận được các bản nâng cấp. Bạn có thể xây dựng một siêu xe tăng và hoàn thành khóa học?

Sử dụng TRÁI và PHẢI để lái và LÊN và XUỐNG để tiến và lùi. Nhấn phím cách hoặc Z để bắn. Nhấn SHIFT hoặc X để gạch ngang. Xem đạn của bạn ở cuối màn hình và lưu ý rằng việc phóng nhanh cũng tốn một viên đạn. Sau khi vượt qua một vài cấp độ, bạn sẽ bắt đầu nhận được các bản nâng cấp. Bạn có thể xây dựng một siêu xe tăng và hoàn thành khóa học?

4.5 Rating Star
92,023
Phiếu bầu