Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tarzan Ball

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(67,055 Phiếu bầu)
Release :
Jan 30, 2012

Hướng dẫn

Chạm và giữ để khởi động tay nắm của bạn theo hướng đó. Bạn có thể nắm lấy đồ vật và kéo mình về phía chúng. Mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu trong càng ít bước di chuyển càng tốt.

Mục tiêu của bạn là đưa sinh vật Tarzan Ball màu tím nhỏ đến mục tiêu. Để làm được điều này, bạn dùng tay tóm lấy anh ta và bám vào mọi thứ để đưa anh ta đến mục tiêu của mình.

Bạn sử dụng càng ít động tác thì càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(67,055 Phiếu bầu)
Release :
Jan 30, 2012

Hướng dẫn

Chạm và giữ để khởi động tay nắm của bạn theo hướng đó. Bạn có thể nắm lấy đồ vật và kéo mình về phía chúng. Mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu trong càng ít bước di chuyển càng tốt.

Mục tiêu của bạn là đưa sinh vật Tarzan Ball màu tím nhỏ đến mục tiêu. Để làm được điều này, bạn dùng tay tóm lấy anh ta và bám vào mọi thứ để đưa anh ta đến mục tiêu của mình.

Bạn sử dụng càng ít động tác thì càng tốt!

4.4 Rating Star
67,055
Phiếu bầu