Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Illusory Wall

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(15,793 Phiếu bầu)
Release :
May 21, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhìn xung quanh. Sử dụng WAD để di chuyển và nhảy. Không phải mọi thứ đều như thoạt nhìn, vì vậy hãy thử di chuyển chuột xung quanh để hiểu những ảo ảnh này!

Sử dụng chuột để nhìn xung quanh. Sử dụng WAD để di chuyển và nhảy. Không phải mọi thứ đều như thoạt nhìn, vì vậy hãy thử di chuyển chuột xung quanh để hiểu những ảo ảnh này!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(15,793 Phiếu bầu)
Release :
May 21, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nhìn xung quanh. Sử dụng WAD để di chuyển và nhảy. Không phải mọi thứ đều như thoạt nhìn, vì vậy hãy thử di chuyển chuột xung quanh để hiểu những ảo ảnh này!

Sử dụng chuột để nhìn xung quanh. Sử dụng WAD để di chuyển và nhảy. Không phải mọi thứ đều như thoạt nhìn, vì vậy hãy thử di chuyển chuột xung quanh để hiểu những ảo ảnh này!

4.2 Rating Star
15,793
Phiếu bầu