Three Second Maze

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Sau ba giây, bạn sẽ khởi động lại tại điểm kiểm tra cuối cùng của mình. Trong thời gian đó, bạn phải lấy chìa khóa hoặc mở cửa để đến một trạm kiểm soát mới. Bạn có thể đi được bao xa trong ba giây?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Sau ba giây, bạn sẽ khởi động lại tại điểm kiểm tra cuối cùng của mình. Trong thời gian đó, bạn phải lấy chìa khóa hoặc mở cửa để đến một trạm kiểm soát mới. Bạn có thể đi được bao xa trong ba giây?

2.5 Rating Star
10,644
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Sau ba giây, bạn sẽ khởi động lại tại điểm kiểm tra cuối cùng của mình. Trong thời gian đó, bạn phải lấy chìa khóa hoặc mở cửa để đến một trạm kiểm soát mới. Bạn có thể đi được bao xa trong ba giây?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Sau ba giây, bạn sẽ khởi động lại tại điểm kiểm tra cuối cùng của mình. Trong thời gian đó, bạn phải lấy chìa khóa hoặc mở cửa để đến một trạm kiểm soát mới. Bạn có thể đi được bao xa trong ba giây?

2.5 Rating Star
10,644
Phiếu bầu