Tomb Explorer

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh cấp độ. Hoàn thành một vòng tròn xung quanh một kim tự tháp để tiết lộ bí mật bên trong. Thu thập chìa khóa và viên ngọc xanh để thoát khỏi màn chơi và di chuyển sâu hơn trong lăng mộ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh cấp độ. Hoàn thành một vòng tròn xung quanh một kim tự tháp để tiết lộ bí mật bên trong. Thu thập chìa khóa và viên ngọc xanh để thoát khỏi màn chơi và di chuyển sâu hơn trong lăng mộ.

3.9 Rating Star
1,087
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh cấp độ. Hoàn thành một vòng tròn xung quanh một kim tự tháp để tiết lộ bí mật bên trong. Thu thập chìa khóa và viên ngọc xanh để thoát khỏi màn chơi và di chuyển sâu hơn trong lăng mộ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh cấp độ. Hoàn thành một vòng tròn xung quanh một kim tự tháp để tiết lộ bí mật bên trong. Thu thập chìa khóa và viên ngọc xanh để thoát khỏi màn chơi và di chuyển sâu hơn trong lăng mộ.

3.9 Rating Star
1,087
Phiếu bầu