Tricky Keys

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhảy vào tường để trượt xuống hoặc nhấn SPACE lần nữa để nhảy.

Ở mỗi cấp độ, trục trặc máy tính sẽ ảnh hưởng đến bàn phím của bạn. Xem hướng dẫn ở bên trái màn hình để biết những phím nào được thay đổi. Tìm đúng mẫu để vượt qua từng cấp độ và lấy lại quyền kiểm soát bàn phím của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhảy vào tường để trượt xuống hoặc nhấn SPACE lần nữa để nhảy.

Ở mỗi cấp độ, trục trặc máy tính sẽ ảnh hưởng đến bàn phím của bạn. Xem hướng dẫn ở bên trái màn hình để biết những phím nào được thay đổi. Tìm đúng mẫu để vượt qua từng cấp độ và lấy lại quyền kiểm soát bàn phím của bạn!

4.2 Rating Star
4,959
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhảy vào tường để trượt xuống hoặc nhấn SPACE lần nữa để nhảy.

Ở mỗi cấp độ, trục trặc máy tính sẽ ảnh hưởng đến bàn phím của bạn. Xem hướng dẫn ở bên trái màn hình để biết những phím nào được thay đổi. Tìm đúng mẫu để vượt qua từng cấp độ và lấy lại quyền kiểm soát bàn phím của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhảy vào tường để trượt xuống hoặc nhấn SPACE lần nữa để nhảy.

Ở mỗi cấp độ, trục trặc máy tính sẽ ảnh hưởng đến bàn phím của bạn. Xem hướng dẫn ở bên trái màn hình để biết những phím nào được thay đổi. Tìm đúng mẫu để vượt qua từng cấp độ và lấy lại quyền kiểm soát bàn phím của bạn!

4.2 Rating Star
4,959
Phiếu bầu