Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Unlucky Robber

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(11,681 Phiếu bầu)
Release :
Jan 26, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là leo lên đỉnh kim tự tháp và thu thập càng nhiều kho báu càng tốt. Click chuột hoặc nhấn mũi tên lên để nhảy. Sử dụng con trỏ chuột của bạn để hướng dẫn tên cướp theo hướng bạn muốn đi. Sử dụng kho báu bạn thu thập được để mua nâng cấp trong cửa hàng!

Mục tiêu của bạn là leo lên đỉnh kim tự tháp và thu thập càng nhiều kho báu càng tốt. Click chuột hoặc nhấn mũi tên lên để nhảy. Sử dụng con trỏ chuột của bạn để hướng dẫn tên cướp theo hướng bạn muốn đi. Sử dụng kho báu bạn thu thập được để mua nâng cấp trong cửa hàng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(11,681 Phiếu bầu)
Release :
Jan 26, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là leo lên đỉnh kim tự tháp và thu thập càng nhiều kho báu càng tốt. Click chuột hoặc nhấn mũi tên lên để nhảy. Sử dụng con trỏ chuột của bạn để hướng dẫn tên cướp theo hướng bạn muốn đi. Sử dụng kho báu bạn thu thập được để mua nâng cấp trong cửa hàng!

Mục tiêu của bạn là leo lên đỉnh kim tự tháp và thu thập càng nhiều kho báu càng tốt. Click chuột hoặc nhấn mũi tên lên để nhảy. Sử dụng con trỏ chuột của bạn để hướng dẫn tên cướp theo hướng bạn muốn đi. Sử dụng kho báu bạn thu thập được để mua nâng cấp trong cửa hàng!

4.0 Rating Star
11,681
Phiếu bầu