Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

UnpuzzleR

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(785 Phiếu bầu)
Release :
Apr 07, 2020

Hướng dẫn

Kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Các mảnh có tâm màu vàng sẽ phá hủy bất kỳ mảnh nào được ném vào chúng!

Nhấp và kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Các mảnh có tâm màu vàng sẽ phá hủy bất kỳ mảnh nào được ném vào chúng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(785 Phiếu bầu)
Release :
Apr 07, 2020

Hướng dẫn

Kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Các mảnh có tâm màu vàng sẽ phá hủy bất kỳ mảnh nào được ném vào chúng!

Nhấp và kéo một mảnh để kéo nó đi. Bạn chỉ có thể kéo các quân cờ sang một bên mà chúng không bị chặn bởi bất kỳ quân cờ nào khác. Các mảnh có tâm màu vàng sẽ phá hủy bất kỳ mảnh nào được ném vào chúng!

4.6 Rating Star
785
Phiếu bầu