Unstable Engineer

Hướng dẫn

Sau một lúc, một robot sẽ phóng từ cửa. Nó đi và trèo qua các gờ nhỏ một cách tự động. Một số câu đố yêu cầu bạn thay đổi khả năng của rô bốt, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào các nút ở cuối màn hình, sau đó nhấp vào rô bốt đó. Một số cấp độ có nhiều lối ra, nghĩa là bạn sẽ cần đưa một rô-bốt vào từng cấp độ.

MẸO: Đảm bảo chơi các cấp độ đào tạo trước khi thử các cấp độ chuyên nghiệp!

Sau một lúc, một robot sẽ phóng từ cửa. Nó đi và trèo qua các gờ nhỏ một cách tự động. Một số câu đố yêu cầu bạn thay đổi khả năng của rô bốt, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào các nút ở cuối màn hình, sau đó nhấp vào rô bốt đó. Một số cấp độ có nhiều lối ra, nghĩa là bạn sẽ cần đưa một rô-bốt vào từng cấp độ.

MẸO: Đảm bảo chơi các cấp độ đào tạo trước khi thử các cấp độ chuyên nghiệp!

4.3 Rating Star
2,339
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sau một lúc, một robot sẽ phóng từ cửa. Nó đi và trèo qua các gờ nhỏ một cách tự động. Một số câu đố yêu cầu bạn thay đổi khả năng của rô bốt, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào các nút ở cuối màn hình, sau đó nhấp vào rô bốt đó. Một số cấp độ có nhiều lối ra, nghĩa là bạn sẽ cần đưa một rô-bốt vào từng cấp độ.

MẸO: Đảm bảo chơi các cấp độ đào tạo trước khi thử các cấp độ chuyên nghiệp!

Sau một lúc, một robot sẽ phóng từ cửa. Nó đi và trèo qua các gờ nhỏ một cách tự động. Một số câu đố yêu cầu bạn thay đổi khả năng của rô bốt, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào các nút ở cuối màn hình, sau đó nhấp vào rô bốt đó. Một số cấp độ có nhiều lối ra, nghĩa là bạn sẽ cần đưa một rô-bốt vào từng cấp độ.

MẸO: Đảm bảo chơi các cấp độ đào tạo trước khi thử các cấp độ chuyên nghiệp!

4.3 Rating Star
2,339
Phiếu bầu