Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Unstable

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 15, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(7,653 Phiếu bầu)
Release :
Dec 11, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh và điều khiển các bệ di chuyển. Nhấn Z để tương tác với đòn bẩy. Đi vào các hộp để đẩy chúng hoặc trèo lên trên chúng nếu chúng ở cạnh tường.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh và điều khiển các bệ di chuyển. Nhấn Z để tương tác với đòn bẩy. Đi vào các hộp để đẩy chúng hoặc trèo lên trên chúng nếu chúng ở cạnh tường.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 15, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(7,653 Phiếu bầu)
Release :
Dec 11, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh và điều khiển các bệ di chuyển. Nhấn Z để tương tác với đòn bẩy. Đi vào các hộp để đẩy chúng hoặc trèo lên trên chúng nếu chúng ở cạnh tường.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh và điều khiển các bệ di chuyển. Nhấn Z để tương tác với đòn bẩy. Đi vào các hộp để đẩy chúng hoặc trèo lên trên chúng nếu chúng ở cạnh tường.

3.7 Rating Star
7,653
Phiếu bầu