Use Boxmen

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.
Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.
4.4 Rating Star
23,436
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.
Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.
4.4 Rating Star
23,436
Phiếu bầu