Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Vehicles 3

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(2,120 Phiếu bầu)
Release :
Sep 24, 2015

Hướng dẫn

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(2,120 Phiếu bầu)
Release :
Sep 24, 2015

Hướng dẫn

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

Giúp cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đánh bật những chiếc xe tải đen độc ác ra khỏi màn hình. Nhấp vào một phương tiện để di chuyển về phía trước và nhấp vào nó một lần nữa để nhấn phanh.

4.4 Rating Star
2,120
Phiếu bầu