Waty

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây. Một số gạch có chức năng đặc biệt. Những cái có 2 vòng tròn trên chúng cần được di chuyển qua hai lần để trồng thành bụi.

3.8 Rating Star
551
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây. Một số gạch có chức năng đặc biệt. Những cái có 2 vòng tròn trên chúng cần được di chuyển qua hai lần để trồng thành bụi.

3.8 Rating Star
551
Phiếu bầu